เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ปี พ.ศ.2565(หน้า 301-495) [ 30 พ.ย. 2564 ]114
22 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 4 พ.ย. 2564 ]2735
23 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]48
24 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]34
25 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]31
26 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]28
27 ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ [ 6 ส.ค. 2563 ]163
28 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]153
29 ประกาศ ทต.ลุ่มลำชี เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ [ 29 พ.ค. 2563 ]145
30 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 27 พ.ค. 2563 ]156
31 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]151
32 รายชื่อหมู่บ้านและจำนวนประชากรที่ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลลุ่มลำชี(ฝนแล้ง) [ 14 พ.ย. 2562 ]174
33 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ(วาตภัย) [ 14 พ.ย. 2562 ]149
34 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลลุ่มลำชีเกี่ยวกับภัยพิบัติ(วาตภัย) [ 14 พ.ย. 2562 ]159
35 เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]150
36 คำสั่งเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 19 ม.ค. 2561 ]155
37 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 10 ต.ค. 2560 ]148
38 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [ 19 ก.ค. 2560 ]146
39 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2560 [ 14 ธ.ค. 2559 ]146
40 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด ภายในพื้นที่ตำบลลุ่มลำชี [ 18 พ.ย. 2558 ]146
 
|1หน้า 2|3