เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
  ตรวจ ATK ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ท...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 42]
 
  ออกเยี่ยมศูนย์ CI เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน...[วันที่ 2022-03-26][ผู้อ่าน 66]
 
  มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ติดเชื...[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 70]
 
  สนับสนุนค่าพาหนะเดินทางให้กับผู้ป่วย ผู้ยากไร้[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 80]
 
  ซ่อมถนนสายโนนโพธิ์-หนอบัวบานและโนนน้อย-โนนโพธิ์[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 90]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลผู้ประสบป...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 90]
 
  ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธร...[วันที่ 2022-02-05][ผู้อ่าน 92]
 
  ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนา 1 หมู่บ้าน ...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 105]
 
  ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การไม่รับของขวัญ ข...[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 125]
 
  ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั...[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 107]
 
  ออกตรวจประเมินและเก็บตัวอย่างน้ำประปาในเขตตำบลลุ่ม...[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 94]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6