เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
  การประชุมสัมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเ...[วันที่ 2024-05-30][ผู้อ่าน 0]
 
  โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทั...[วันที่ 2024-05-28][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นพื...[วันที่ 2024-05-27][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดชีชุมพร ...[วันที่ 2024-05-24][ผู้อ่าน 13]
 
  ท่านนายกธวัชชัย จันทร์เจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลล...[วันที่ 2024-05-24][ผู้อ่าน 3]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร...[วันที่ 2024-05-20][ผู้อ่าน 14]
 
  การทำบุญถวายเพลและน้ำปานะ แด่พระภิกษุและสามเณรภาคฤ...[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 40]
 
  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤ...[วันที่ 2024-04-26][ผู้อ่าน 44]
 
  ประชุมประชาคมตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.256...[วันที่ 2024-04-26][ผู้อ่าน 29]
 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุที่สำเ...[วันที่ 2024-04-25][ผู้อ่าน 39]
 
  พิธีปลงผมนาคและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตามโครงการบร...[วันที่ 2024-04-20][ผู้อ่าน 53]
 
  สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 23]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13