เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
สำนักงานเทศบาล


 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เลขที่ 222 หมู่ 16 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรสาร/โทรสาร 0-4405-6585
 
E- mail:  saraban_05360205@dla.go.th
Web Site : WWW.LUMLAMCHEE.GO.TH