เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 20 ก.พ. 2567 ]3
2 งานเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า ประจำปี 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]15
3 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 2 ก.พ. 2567 ]25
4 งานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]37
5 การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 10 ม.ค. 2567 ]11
6 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 10 ม.ค. 2567 ]22
7 การประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]40
8 5 ธันวาคม วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ [ 5 ธ.ค. 2566 ]11
9 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช [ 23 ต.ค. 2566 ]52
10 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]36
11 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช [ 13 ต.ค. 2566 ]93
12 ประชุมสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2566 ]50
13 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 4 ต.ค. 2566 ]42
14 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 2 ต.ค. 2566 ]41
15 การรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2566 ]42
16 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาตืไทย [ 28 ก.ย. 2566 ]61
17 การจัดอบรม กปน.และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 22 ก.ย. 2566 ]83
18 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2566 ]37
19 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 21 ก.ย. 2566 ]34
20 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2566 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5