เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช [ 23 ต.ค. 2566 ]44
2 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]33
3 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช [ 13 ต.ค. 2566 ]82
4 ประชุมสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2566 ]39
5 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 4 ต.ค. 2566 ]36
6 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 2 ต.ค. 2566 ]34
7 การรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2566 ]39
8 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาตืไทย [ 28 ก.ย. 2566 ]55
9 การจัดอบรม กปน.และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 22 ก.ย. 2566 ]64
10 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2566 ]30
11 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 21 ก.ย. 2566 ]31
12 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2566 ]36
13 ติดป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง) [ 14 ก.ย. 2566 ]51
14 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 1 ก.ย. 2566 ]87
15 แจ้งนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]53
16 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลลุ่มลำชี [ 6 มิ.ย. 2566 ]175
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]40
18 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]36
19 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 มี.ค. 2566 ]60
20 ประกาศสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 20 ธ.ค. 2565 ]166
 
หน้า 1|2|3|4|5