เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว :