เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565(ภ.ด.ส.3)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565(ภ.ด.ส.3)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565(ภ.ด.ส.3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :