เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานจำนวนผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน (1.ต.ค.64-30 มี.ค.65)

    รายละเอียดข่าว

รายงานจำนวนผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ    เอกสารประกอบ รายงานจำนวนผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน (1.ต.ค.64-30 มี.ค.65)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :