เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ


ข้อมูลเบี้องต้น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อมูลเบี้องต้น
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :