เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น66-70 (หน้าที่ 1-16) [ 16 ก.พ. 2565 ]30
2 หน้าปกแผนพัฒนาท้องถิ่น66-70 [ 16 ก.พ. 2565 ]37
3 รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 (หน้า 85-99) [ 16 ก.พ. 2565 ]33
4 ส่วนที่ 2-3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(66-70)หน้า17-84 [ 16 ก.พ. 2565 ]32
5 รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 (หน้า100-113) [ 16 ก.พ. 2565 ]40
6 รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 3 (หน้า114-115) [ 16 ก.พ. 2565 ]36
7 รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 (หน้า116-117) [ 16 ก.พ. 2565 ]30
8 รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 (หน้า118) [ 16 ก.พ. 2565 ]33
9 รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 6(หน้า119-169) [ 16 ก.พ. 2565 ]34
10 รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 7 (หน้า170-173) [ 16 ก.พ. 2565 ]29
11 รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 8 (หน้า174-176) [ 16 ก.พ. 2565 ]35
12 รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ (หน้า177-190) [ 16 ก.พ. 2565 ]37
13 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล แผน 66-70 (หน้า191-211) [ 16 ก.พ. 2565 ]32
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 [ 14 มิ.ย. 2562 ]30