เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการสรรหาผู้บริหารที่ว่าง [ 3 ต.ค. 2565 ]43
2 การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนฯ-2558-1 [ 3 ต.ค. 2565 ]46
3 กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม-2564 [ 3 ต.ค. 2565 ]43
4 กำหนดอัตราค่าจ้างฯ-ฉบับที่-3 [ 3 ต.ค. 2565 ]51
5 ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติครูผู้ดูแลเด็ก-1 [ 3 ต.ค. 2565 ]43
6 ซักซ้อมแนวทางกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา [ 3 ต.ค. 2565 ]46
7 ซักซ้อมแนวทางกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา-1 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
8 ซักซ้อมการประเมินฯ-การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 3 ต.ค. 2565 ]51
9 ประกาศกำหนดกอง-สำนักฯ-2564 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
10 มาตรฐานเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็น [ 3 ต.ค. 2565 ]39
11 มาตรฐานการกำหนดโควตาวงเงินเลื่อนขั้นๆ-2558 [ 3 ต.ค. 2565 ]47
12 ยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล [ 3 ต.ค. 2565 ]38
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-2564 [ 3 ต.ค. 2565 ]47
14 สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล-ฉบับท่ี-2-2562 [ 3 ต.ค. 2565 ]47
15 หลัเกณฑ์ฯ-เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข-2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]52
16 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข-2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]47
17 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับให้พนักงานครูได้รับเงินเดือนฯ-ฉบับที่-2-2564 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
18 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนฯ-ตำแหน่งครู-2564 [ 3 ต.ค. 2565 ]46
19 หลักเกณฑ์-เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ-2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]45
20 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล-ฉบับที่-43-2557 [ 3 ต.ค. 2565 ]49
 
หน้า 1|2|3|4