เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]13
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]11
3 รายงานการกำกับติดพตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 24 พ.ย. 2566 ]14
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 26 พ.ค. 2566 ]33
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 21 เม.ย. 2566 ]37
6 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 เม.ย. 2566 ]43
7 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2566-2570 [ 5 ต.ค. 2565 ]46
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]37
9 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 26 เม.ย. 2565 ]141
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 6 ก.ย. 2564 ]154
11 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 4 ต.ค. 2562 ]313
12 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต พ.ศ.2560-2564 [ 14 มิ.ย. 2560 ]130
13 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปี59-60 [ 14 มิ.ย. 2560 ]272
14 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 14 มิ.ย. 2560 ]168