เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 
  กิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลดแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า
  ภาพข่าวกิจกรรมน้ำท่วมตำบลลุ่มลำชี ปี 2564
  ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณืน้ำในเขตตำบลลุ่มลำชี
  มอบวัสดุทางการแพทย์เพื่อควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อู่อาศัยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
  มอบถุงยังชีพ


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554