เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 
  การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  ประชุมร่วมกับหน่วยงาน กอ.ร.ม.น.
  มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้ป่วยโควิด-19
  เพิ่มจุดเช็คอิน
  ออกเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโควิด-19
  ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554