เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 
  ภารกิจนายกเทศมนตรี
  การประเมินพนักงานครูเทศบาล
  การประชุมสัญจร
  เกียรติบัตร
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554