เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 
  โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  วันปิยมหาราช ปี 62
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลลุ่มลำชี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554