เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี [ 4 ส.ค. 2563 ]18
2 หน่วยงานรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 4 ส.ค. 2563 ]19
3 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 4 ส.ค. 2563 ]19
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี [ 4 ส.ค. 2563 ]19
5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี เป็นเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 4 ส.ค. 2563 ]19
6 คำสั่งเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 4 ส.ค. 2563 ]16
7 คำสั่งเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 4 ส.ค. 2563 ]16
8 คำบรรยายแนวเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 4 ส.ค. 2563 ]23
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 4 ส.ค. 2563 ]23