เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
  กิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลดแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ...[วันที่ 2021-10-15][ผู้อ่าน 6]
 
  ภาพข่าวกิจกรรมน้ำท่วมตำบลลุ่มลำชี ปี 2564[วันที่ 2021-10-14][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณืน้ำในเขตตำบลลุ่มลำชี[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 38]
 
  มอบวัสดุทางการแพทย์เพื่อควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (โควิ...[วันที่ 2021-08-30][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อู่อาศัยผู้สูงอายุ/ผู้พิก...[วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 65]
 
  มอบถุงยังชีพ[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 88]
 
  มอบถุงยังชีพให้ผู้ติดเชื้อจากโรคระบาดโคโรน่าไวรัส ...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 89]
 
  การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทย...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 97]
 
  ประชุมร่วมกับหน่วยงาน กอ.ร.ม.น.[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 68]
 
  เพิ่มจุดเช็คอิน[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 34]
 
  มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้ป่วยโควิด-19[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 27]
 
  ออกเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโควิด-19[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ[วันที่ 2021-07-02][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาตำบล[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 21]
 
  Big cleaning day[วันที่ 2021-06-28][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน[วันที่ 2021-06-24][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต[วันที่ 2021-06-17][ผู้อ่าน 17]
 
  จุ ดเช็คอิน[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 12]
 
  ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 39]
 
  ภารกิจนายกเทศมนตรี[วันที่ 2021-01-18][ผู้อ่าน 17]
 
  การประเมินพนักงานครูเทศบาล[วันที่ 2021-01-08][ผู้อ่าน 29]
 
  การประชุมสัญจร[วันที่ 2021-01-07][ผู้อ่าน 35]
 
  เกียรติบัตร[วันที่ 2021-01-07][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2020-12-18][ผู้อ่าน 38]
 

หน้า 1|2