เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
  การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทย...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 18]
 
  ประชุมร่วมกับหน่วยงาน กอ.ร.ม.น.[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 3]
 
  มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้ป่วยโควิด-19[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 4]
 
  เพิ่มจุดเช็คอิน[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 5]
 
  ออกเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโควิด-19[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 5]
 
  ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ[วันที่ 2021-07-02][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาตำบล[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 9]
 
  Big cleaning day[วันที่ 2021-06-28][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน[วันที่ 2021-06-24][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต[วันที่ 2021-06-17][ผู้อ่าน 13]
 
  ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2020-12-18][ผู้อ่าน 149]
 
  มาตรการคัดกรอง covid-19[วันที่ 2020-11-17][ผู้อ่าน 110]
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข[วันที่ 2020-11-17][ผู้อ่าน 96]
 
  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย [วันที่ 2018-03-29][ผู้อ่าน 570]