เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
  ภารกิจนายกเทศมนตรี[วันที่ 2021-01-18][ผู้อ่าน 84]
 
  การประเมินพนักงานครูเทศบาล[วันที่ 2021-01-08][ผู้อ่าน 90]
 
  การประชุมสัญจร[วันที่ 2021-01-07][ผู้อ่าน 85]
 
  เกียรติบัตร[วันที่ 2021-01-07][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2020-12-18][ผู้อ่าน 92]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพข...[วันที่ 2020-12-08][ผู้อ่าน 72]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็...[วันที่ 2020-12-05][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่[วันที่ 2020-11-18][ผู้อ่าน 64]
 
  มาตรการคัดกรอง covid-19[วันที่ 2020-11-17][ผู้อ่าน 64]
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข[วันที่ 2020-11-17][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม[วันที่ 2019-11-01][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย [วันที่ 2018-03-29][ผู้อ่าน 501]