เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ


คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
 
รายละเอียดคำแถลง
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :