เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ 2561
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :