เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบัญญัติ ส่วนที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติ ส่วนที่ 2
 
บันทึกหลักการและเหตุผล
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :