เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
ด้านกีฬานันทนาการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลลุ่มลำชี [ 22 ก.พ. 2567 ]169
2 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลลุ่มลำชี [ 6 มิ.ย. 2566 ]305
3 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลลุ่มลำชี [ 9 พ.ค. 2565 ]369
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 16 ก.ค. 2564 ]358
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแล รับผิดชอบจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ [ 16 ก.ค. 2564 ]349
6 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลลุ่มลำชี [ 18 ก.พ. 2564 ]468