เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 22 ก.พ. 2566 ]69
2 พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 [ 17 มี.ค. 2565 ]218
3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 17 มี.ค. 2565 ]219
4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2469 แก้ไขถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 [ 17 มี.ค. 2565 ]223
5 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล [ 23 มิ.ย. 2563 ]237