เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน รวมทุกส่วนงาน ปี พ.ศ.2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]47
2 006-คู่มือประชาชน การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ [ 1 ก.ค. 2563 ]283
3 007-คู่มือประชาชน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย [ 1 ก.ค. 2563 ]252
4 010-คู่มือประชาชน การขออนุญาตใบประกอบกิจการน้ำมัน [ 1 ก.ค. 2563 ]276
5 012-คู่มือประชาชน การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน [ 1 ก.ค. 2563 ]276
6 013-คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ก.ค. 2563 ]291
7 014-คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ก.ค. 2563 ]293
8 015-คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย [ 1 ก.ค. 2563 ]305