เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ 15 พ.ค. 2567 ]12
2 ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อระบายภายในหมู่บ้าน หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 10, หมู่ 14 และหมู่ 19 ตำบลลุ่มลำชี [ 11 เม.ย. 2567 ]12
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,5,8,11,15,16,21 ตำบลลุ่มลำชี [ 4 เม.ย. 2567 ]12
4 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 8, หมู่ 15, หมู่ 21 และหมู่ 22 ตำบลลุ่มลำชี [ 4 เม.ย. 2567 ]13
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,5,8,11,15,16,21 ตำบลลุ่มลำชี [ 19 มี.ค. 2567 ]10
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 10, หมู่ 14,และหมู่ 19 ตำบลลุ่มลำชี [ 18 มี.ค. 2567 ]20
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3, 7, 12, 13, 18, 20 ตำบลลุ่มลำชี [ 18 มี.ค. 2567 ]17
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 8, หมู่ 15, หมู่ 21 และหมู่ 22 ตำบลลุ่มลำชี [ 13 มี.ค. 2567 ]13
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 10, หมู่ 14,และหมู่ 19 ตำบลลุ่มลำชี [ 5 มี.ค. 2567 ]15
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,7,12,13,18,20 ตำบลลุ่มลำชี [ 5 มี.ค. 2567 ]13
11 ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-028 สายมั่งมีศรีสุข - มิตรประชาสันต์ หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มลำชี [ 7 ก.ย. 2566 ]11
12 ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,7,10,13,17,18,20 ตำบลลุ่มลำชี [ 7 ก.ย. 2566 ]10
13 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-028 สายมั่งมีศรีสุข - มิตรประชาสันต์ หมู่ที่ 5 บ้านวังกุ่ม ตำบลลุ่มลำชี [ 11 ส.ค. 2566 ]31
14 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,6,14,19,22 ตำบลลุ่มลำชี [ 11 ส.ค. 2566 ]34
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-028 สายมั่งมีศรีสุข - มิตรประชาสันต์ หมู่ที่ 5 บ้านวังกุ่ม [ 10 ส.ค. 2566 ]37
16 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,7,10,13,17,18,20 ตำบลลุ่มลำชี [ 9 ส.ค. 2566 ]30
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,6,14,19,22 ตำบลลุ่มลำชี [ 9 ส.ค. 2566 ]34
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,7,10,13,17,18,20 ตำบลลุ่มลำชี [ 8 ส.ค. 2566 ]31
19 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,5,8,11,15,16,21 ตำบลลุ่มลำชี [ 11 ก.ค. 2566 ]36
20 ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายท่าแกทอง - แผ่นดินทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-012 หมู่ที่ 22 บ้านท่าแกทอง ตำบลลุ่มลำชี [ 7 ก.ค. 2566 ]23
 
หน้า 1|2|3