เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานทางการเงิน เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 16 มี.ค. 2565 ]44
2 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 5 ม.ค. 2565 ]79
3 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]122
4 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]128
5 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]126
6 งบแสดงฐานะการเงินปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]123
7 รายงานรายรับ-รายจ่าย ปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]126
8 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]124
9 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]130
10 งบการเงินปีงบประมาณ 2554 [ 31 ต.ค. 2554 ]129