เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ทต.ลุ่มลำชี [ 31 ม.ค. 2567 ]8
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]29
3 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]36
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]54
5 รายงานทางการเงิน เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]48
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 3 ต.ค. 2565 ]39
7 รายงานทางการเงิน เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 16 มี.ค. 2565 ]196
8 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 5 ม.ค. 2565 ]227
9 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]269
10 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]281
11 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]297
12 งบแสดงฐานะการเงินปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]267
13 รายงานรายรับ-รายจ่าย ปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]230
14 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]234
15 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]289
16 งบการเงินปีงบประมาณ 2554 [ 31 ต.ค. 2554 ]281