เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลลุ่มลำชี

♦️ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน/ผลิตภัณฑ์เชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลลุ่มลำชี ✨️ นับได้ว่าเป็นหมู่บ้านทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปสร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทอเสื่อ สานตระกร้า ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา/หรือไม้ไผ่ ♦️ประกอบด้ย 8 ชุมชนได้แก่♦️ -บ้านท่าแก. หมู่ที่ 2 -บ้านโนนน้อย. หมู่ที่4 -บ้านวังกุ่ม. หมู่ที่ 5 -บ้านหางเรียง. หมู่ที่8 -บ้านท่าแก้ง. หมู่ที่ 9 -บ้านวังปลาฝา. หมู่ที่ 10 -บ้านวังโพธิ์ทอง. หมู่ที่ 17 -บ้านท่าแกทอง. หมู่ที่ 22 📍ช่องทางการติดตามข่าวสาร👇 ☎️ 044056585 Website✅️ https://www.lumlamchee.go.th/index.php Facebook Fan Page ✅️ https://www.facebook.com/profile.php?id=61559619492508&mibe