เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มตัดเย็บผ้ายืด