เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


นายธวัชชัย จันทร์เจริญนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชีมอบทุนการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราขินีณโรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา


enlightenedวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 enlightened

   เวลา 9.00 น. นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศบาลตำบบลลุ่มลำชี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะครูโรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

            ในโอกาสนี้ นายธวัชชัย จันทร์เจริญนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ได้มอบทุนทรัพย์สนับสนุนซื้อชุดให้กับวงดุริยางค์ เป็นจำนวนเงิน 10,800 บาท โดยมีนาย ชาญชัย ไกรลาศ แก้วศิริ ผอ.โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบในครั้งนี้ ณ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา

2024-07-14
2024-07-12
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20