เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


มอบใบประกาศการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)


    วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567

      เวลา 09.00 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี นำโดย นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับมอบใบประกาศการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) โดยเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  1 ด้าน คือ EHA 4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  "ระดับเกียรติบัตรรับรอง"  ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

2024-07-14
2024-07-12
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20