เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


วันท้องถิ่นไทย


นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  นำนายสวง  ถนอมสัตย์ เลขานุการนายกฯและนายธันวา  สีสันเทียะเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยนายโสภณ   สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มอบหมายให้ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีนำกล่าวสดุดีและอ่านสารของ(พลเอกออนุพงษ์  เผ่าจินดา)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวัน”ท้องถิ่นไทย”โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐสหรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเครื่องราชสักการะจำนวน181ชุด จำนวนผู้เข้าร่วมพิธี1,418คน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ(หลังเก่า)

2024-06-09
2024-06-08
2024-06-08
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24