เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


วันท้องถิ่นไทย


นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  นำนายสวง  ถนอมสัตย์ เลขานุการนายกฯและนายธันวา  สีสันเทียะเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยนายโสภณ   สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มอบหมายให้ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีนำกล่าวสดุดีและอ่านสารของ(พลเอกออนุพงษ์  เผ่าจินดา)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวัน”ท้องถิ่นไทย”โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐสหรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเครื่องราชสักการะจำนวน181ชุด จำนวนผู้เข้าร่วมพิธี1,418คน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ(หลังเก่า)

2023-04-21
2023-04-20
2023-04-06
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-28
2023-03-18
2023-02-28
2023-02-23
2023-02-09