เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มแม่บ้าน สตรี และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2566


กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มแม่บ้าน สตรี และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2566 วันแรก หลักสูตรการทำปลาส้มปลาตะเพียน

โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันตำบลลุ่มลำชี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

2023-04-21
2023-04-20
2023-04-06
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-28
2023-03-18
2023-02-28
2023-02-23
2023-02-09