เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มแม่บ้าน สตรี และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2566


กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มแม่บ้าน สตรี และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2566 วันแรก หลักสูตรการทำปลาส้มปลาตะเพียน

โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันตำบลลุ่มลำชี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

2024-05-30
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-20
2024-04-30
2024-04-26
2024-04-26
2024-04-25