เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี มอบหมายให้

นางไพลิน มะลิดา ผอ.กองสาธารณสุขฯ นางจันทร์จิรา สิงห์เดช เจ้าพนักงานสาสุขธารณสุข และพนักงานกองสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประจำหมู่บ้าน ตามคำสั่ง ที่ 455/2565 อสม.และผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน ม.3 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.18 และ ม.19 รวม 108 ครัวเรือน โดยได้ดำเนินการครบทั้ง 22หมู่บ้าน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งสิ้น 285 ครัวเรือน

2024-05-30
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-20
2024-04-30
2024-04-26
2024-04-26
2024-04-25