เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


กิจกรรมประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบา,สมาชิกสภาเทศบาล ให้การต้อนรับ นายภูมินท์ชัย รังศรีวรมัน นายอำเภอบ้านเขว้า ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณหนองโหล่ม บ้านท่าแก หมู่่ที่  2 ตำบลลุ่มลำชี  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

2023-04-21
2023-04-20
2023-04-06
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-28
2023-03-18
2023-02-28
2023-02-23
2023-02-09