เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


กิจกรรมประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบา,สมาชิกสภาเทศบาล ให้การต้อนรับ นายภูมินท์ชัย รังศรีวรมัน นายอำเภอบ้านเขว้า ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณหนองโหล่ม บ้านท่าแก หมู่่ที่  2 ตำบลลุ่มลำชี  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

2023-02-06
2023-02-02
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-18
2022-11-14
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-06
2022-09-26