เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


งานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พ้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ปฎิบัติหน้าที่ อยู่บ้านเลข ที่ 5 เฮือนฮักแพง ในงานเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

2023-04-21
2023-04-20
2023-04-06
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-28
2023-03-18
2023-02-28
2023-02-23
2023-02-09