เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


งานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พ้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ปฎิบัติหน้าที่ อยู่บ้านเลข ที่ 5 เฮือนฮักแพง ในงานเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

2024-05-30
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-20
2024-04-30
2024-04-26
2024-04-26
2024-04-25