เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


งานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พ้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ปฎิบัติหน้าที่ อยู่บ้านเลข ที่ 5 เฮือนฮักแพง ในงานเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

2023-02-06
2023-02-02
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-18
2022-11-14
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-06
2022-09-26