เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ช่วยผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)


วันที่ 6 ตุลาคม 2565 สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี นำโดย นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯออกมอบถุงยังชีพให้กับพื่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) ผ่านผู้นำของแต่ละหมู่บ้านซึ่งในวันนี้ได้ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 483 ชุด จาก 12 หมู่บ้าน ดังนี้

1)บ้านโนนโพธิ์ ม.1 จำนวน 4 ชุด

2)บ้านท่าแก ม.2 จำนวน 6 ชุด

3)บ้านป่ายาง ม.3 จำนวน 45 ชุด

4)บ้านโนนน้อย ม.4 จำนวน 15 ชุด

5) บ้านวังกุ่ม ม.5 จำนวน 186 ชุด

6)บ้านไร่ ม.6 จำนวน 25 ชุด

7)บ้านป่าไม้แดง ม.7 จำนวน 7 ชุด

8)บ้านห้วยหวาย ม.11 จำนวน 90 ชุด

9)บ้านปากคันฉู ม.14 จำจวน 10 ชุด

10)บ้านวังโพธิ์ทอง ม.17 จำนวน 22 ชุด

11)บ้านร่มเกล้า ม.19 จำนวน 21 ชุด

12)บ้านราษฎร์ยางชุม ม.20 จำนวน 52 ชุด

รวมทั้งหมดที่มอบวันนี้จำนวน 483 ชุด

2023-09-13
2023-09-12
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-20
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-14
2023-06-03
2023-04-21