เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ตรวจ ATK ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ได้ดูการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการตรวจ ATK ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกุ่ม โดยมีนางขวัญพนม  สถิตชัย ผ.อ กองการศึกษาฯ และ
นางไพลิน  มะลิดา ผ.อ กองสาธารณสุขฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยกันตรวจและอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ปกครองและเด็กๆ ซึ่งผลการตรวจมีเด็กเล็กศูนย์บ้านวังกุ่ม มาตรวจจำนวน 19 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

2022-05-17
2022-05-12
2022-03-26
2022-03-23
2022-03-08
2022-02-28
2022-02-21
2022-02-05
2022-02-02
2022-02-01