เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ


วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 

นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการฯและผู้ดูแลคนพิการ  ประจำปี 2565  ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร, รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมในการเปิดโครงการอบรมครั้งนี้ด้วย การอบรมในครั้งนี้จัดโดย กองสวัสดิการสังคม

2022-05-17
2022-05-12
2022-03-26
2022-03-23
2022-03-08
2022-02-28
2022-02-21
2022-02-05
2022-02-02
2022-02-01