เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ออกเยี่ยมศูนย์ CI เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน


นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  พร้อมด้วย นายอุทัย  บำรุง รองนายกเทศมนตรี,นายบุญกอง  มณีรุ่ง ที่ปรึกษานายกฯ นางไพลิน  มะลิดา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมให้กำลังพร้อมกับมอบน้ำ,กาแฟให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้
1.ศูนย์พักคอย วัดบ้านโนนโพธิ์ทองพัฒนา ซึ่งในจุดนี้ทางเทศบาลได้มอบถังน้ำ 2 ถัง,ถังขยะติดเชื้อ 2 ถัง
 พร้อมน้ำ,กาแฟ 
2.ศูนย์พักคอยโรงเรียนบ้านป่ายาง 
3.ศูนย์พักคอย ตลาดประชารัฐบ้านโนนน้อย  จุดนี้ทางเทศบาลได้มอบน้ำ,กาแฟ

2023-03-18
2023-02-28
2023-02-23
2023-02-09
2023-02-06
2023-02-02
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-18
2022-11-14