เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19


นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  มอบหมายให้  ว่าที่ ร.ต.ชาติขาย  ใครกระโทก  ปลัดเทศบาล,นายวีรพล กุดชัยภูมิ  รองปลัดเทศบาล,นางสกุลชภัสร์  คงสกุล  หัวหน้าสำนักปลัด,นางไพลิน  มะลิดา  ผอ.กองสาธารณสุขฯ,นางขวัญพนม  สถิตย์ชัย  ผอ.กองการศึกษา,และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน  4 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
1.บ้านท่าแก  หมู่  22 
2. บ้านท่าแกทอง  หมู่ 22
3. บ้านไร่  หมู่ 6
4. บ้านวังปลาฝา  หมู่ 10
ทั้งหมดจำนวน  20 ชุด

2023-09-13
2023-09-12
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-20
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-14
2023-06-03
2023-04-21