เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคม


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม โดยมีนางสาวนิอร ชาติชนะ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางสาวเดือนเพ็ญ ลาภสันเทียะ

นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคม เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บ้านป่ายาง หมู่ 3,บ้านไร่ หมู่6,บ้านวังปลาฝา หมู่10,บ้านร่มเกล้า หมู่19 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2022-08-15
2022-07-05
2022-07-05
2022-05-17
2022-05-12
2022-03-26
2022-03-23
2022-03-08
2022-02-28
2022-02-21