เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคม


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม โดยมีนางสาวนิอร ชาติชนะ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางสาวเดือนเพ็ญ ลาภสันเทียะ  นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคม เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บ้านป่ายาง หมู่ 3,บ้านไร่ หมู่6,บ้านวังปลาฝา หมู่10,บ้านร่มเกล้า หมู่19 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2023-09-13
2023-09-12
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-20
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-14
2023-06-03
2023-04-21