เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


เกียรติบัตร


วันที่ 1  มกราคม 2564  กระทรวงสาธารณสุขได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายอุดร  มาสิง  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี

ในนามตัวแทนของเทศบาลตำบลลุ่มลำชีเป็นองค์กรที่สนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรการ "ยุทธการจู่โจม 1645 รวมพลังชุมชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย" เป็นแบบอย่างที่ดี โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ  อำเภอบ้านเขว้า  ประจำปี พ.ศ. 2563
2021-01-18
2021-01-08
2021-01-07
2021-01-07
2020-12-18
2020-12-08
2020-12-05
2020-11-18
2020-11-17
2020-11-17