เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


การประชุมสัญจร


วันที่  7  มกราคม  2564  นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีตำบลลุ้่มลำชี  เข้าร่วมประชุมสายสัมพันธ์ท้องที่ท้องถิ่น

ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  เขตตำบลลุ่มลำชี  ณ  บ้านท่าแก้ง  หมู่ที่  9  ตำบลลุ่มลำชี  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
2021-01-18
2021-01-08
2021-01-07
2021-01-07
2020-12-18
2020-12-08
2020-12-05
2020-11-18
2020-11-17
2020-11-17