เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  โดย นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและพนักงาานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2563  ณ โรงเรัยนบ้านเขว้าวิทยายน  อำเภอบ้านเขว้า
2021-01-18
2021-01-08
2021-01-07
2021-01-07
2020-12-18
2020-12-08
2020-12-05
2020-11-18
2020-11-17
2020-11-17