เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


โครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่


การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ราชชนนีพันปีหลวง

โครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่และกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

โดย นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลลุ่มลำชี เข้าร่วมโครงการกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 
2021-01-18
2021-01-08
2021-01-07
2021-01-07
2020-12-18
2020-12-08
2020-12-05
2020-11-18
2020-11-17
2020-11-17