เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


มาตรการคัดกรอง covid-19


  มาตรการคัดกรองโควิด-19  สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลลุ่มลำชีและผู้มาติดต่อราชการ
2021-01-18
2021-01-08
2021-01-07
2021-01-07
2020-12-18
2020-12-08
2020-12-05
2020-11-18
2020-11-17
2020-11-17