เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


วันปิยมหาราช ปี 62


23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลลุ่มลำชีโดยการนำของท่านนายกอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ณ อำเภอบ้านเขว้า 
2020-11-18
2020-11-17
2020-11-17
2019-11-01
2019-10-23
2018-03-29