เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


วันที่ 11 กันยายน 2562 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ณ วัดหัวสะพานภัยสงบ บ้านโนน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,คณะครูโรงเรียนโนน้อยแผ่นดินทอง,โรงเรียนบ้านวังกุ่ม กำนัน-ผู้ใหญ่,ผอ.รพ.สต.โนนน้อย,ข้าราชการและพนักงานทุกท่าน
2021-01-18
2021-01-08
2021-01-07
2021-01-07
2020-12-18
2020-12-08
2020-12-05
2020-11-18
2020-11-17
2020-11-17