วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-02 บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-10 บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง