วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบหนองขวาง บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านวังปลาฝา - หนองกระทุ่ม บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายคลองโดก บ้านไร่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าแก้ง หมู่ที่ ๙ ถึงถนนสายคลองส่งน้ำบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าไม้แดง - บ้านไร่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าไม้แดง - หนองขวาง บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านวังปลาฝา - กุดน้ำเค็ม (เลียบคลอง) บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายลานอ้อย - บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 - หนองโลโพธิ์ บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหางเรียง - ถนนสายกุดอีตูบบ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง