วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๑
4  ก.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 20
4  ก.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17
4  ก.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12
29  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแกทอง หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไร่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปากคันฉู หมู่ที่ 14
23  ส.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9