วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-6181 ชย. จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างคัดลอกระวางแผนที่ที่ดิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
30  เม.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง