วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างรถแบ็คโฮ ขนาด PC200 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถแบีคโฮ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 384 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง