วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend) สายทางบ้านวังปลาฝา - หนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend) สายทางบ้านไร่ - บ้านป่าไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend) สายทางบ้านไร่ - กุดฉนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสุดวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง